หน้าหลัก   »  โตโยต้าลูกค้าสัมพันธ์

โตโยต้าลูกค้าสัมพันธ์

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โตโยต้า พีเอส เอนเตอร์ไพรซ์

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โตโยต้า พีเอส เอนเตอร์ไพรซ์

ใส่ใจบริการ ทำงานเพื่อคุณ

“ลูกค้า” คือ บุคคลที่สำคัญที่สุด ที่มาเยือนเราในสถานที่นี้ เขามิได้พึ่งเรา เราต่างหากที่จำเป็นต้องพึ่งเขา

เขามิได้ขัดจังหวะการทำงานของเรา หากแต่การรับใช้เขา คือ วัตถุประสงค์ของงานเรา เขามิใช่บุคคลภายนอก เขาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจนั้นทีเดียว ในการรับใช้เขา เรามิได้ช่วยเหลืออะไรเขาเลย เขาเป็นฝ่ายช่วยเหลือเรา โดยให้โอกาสแก่เรา ที่จะรับใช้เขาเป้าหมายสูงสุดของเรา คือ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

ติดต่อ สอบถาม แนะนำ ร้องเรียน
CALL CENTER : 02-5331919

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โตโยต้า พีเอส เอนเตอร์ไพรซ์ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โตโยต้า พีเอส เอนเตอร์ไพรซ์

กรณีรถท่านเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน

หลังเวลาทำการ ( 17.00 น. – 08.00 น.)

สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินโตโยต้า
ตลอด24 ชม. 02-2039789 หรือ หน่วยบริการฉุกเฉิน
ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ฯ
เบอรโทร 02-9395770-3

แจ้งขอรับบริการฉุกเฉินโดยคิดอัตราพิเศษของ รยสท
เพียงแสดงบัตร VIP ของโตโยต้า พีเอส เอนเตอร์ไพรซ์
http://www.raat.or.th/service

Call Center : 02 – 5331919
สายด่วนลูกค้าสัมพันธ์ โตโยต้า พีเอส เอนเตอร์ไพรซ์

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โตโยต้า พีเอส เอนเตอร์ไพรซ์

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โตโยต้า พีเอส เอนเตอร์ไพรซ์ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โตโยต้า พีเอส เอนเตอร์ไพรซ์

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โตโยต้า พีเอส เอนเตอร์ไพรซ์