หน้าหลัก   »  ร่วมงานกับเรา บริษัท โตโยต้า พีเอส เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด

ร่วมงานกับเรา บริษัท โตโยต้า พีเอส เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด

พนักงานอะไหล่ (หลายอัตรา)
เพศ

ชาย / หญิง

อายุ

18 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. วุฒิการศึกษาระดับ ชวช. ขึ้นไป
2. มีความรู้ทางด้านซ่อมรถยนต์
3. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

เงินเดือน

ตามตกลง

สวัสดิการ

1. กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
2. เครื่องแบบพนักงาน
3. ตรวจสุขภาพประจำปี
4. ของขวัญเยี่ยมพนักงานเจ็บป่วยพักรักษาตัวที่ ร.พ.
5. เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร 1 คนต่อ 1 ครั้ง
6. ฌาปนกิจสงเคราะห์บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
7. สวัสดิการซื้อที่พักอาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์
8. สิทธิพิเศษส่วนลดค่าแรง-อะไหล่นำรถเข้าศูนย์บริการ

อัตราที่รับ

หลายอัตรา

เอกสารประกอบการสมัครงานเอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
4. สำเนาใบผ่านทหาร 1 ฉบับ
5. รูปถ่าย 1 รูป

สอบถามเพิ่มเติม : แผนกทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ 02-533-1666 ต่อ 600 ,607 ,604

พนักงานขาย (หลายอัตรา)
เพศ

ชาย / หญิง

อายุ

18 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
2. ชอบการติดต่อประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
3. มีบุคลิกภาพดี
4. มีความอดทนต่อสภาพการทำงานที่กดดันได้
5. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา
6. มีประสบการณ์ขายจะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7. รับพิจารณานักศึกษาจบใหม่

เงินเดือน

ไม่ระบุจำนวนเงิน

สวัสดิการ

1. กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
2. เครื่องแบบพนักงาน
3. ตรวจสุขภาพประจำปี
4. ของขวัญเยี่ยมพนักงานเจ็บป่วยพักรักษาตัวที่ ร.พ.
5. เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร 1 คนต่อ 1 ครั้ง
6. ฌาปนกิจสงเคราะห์บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
7. สวัสดิการซื้อที่พักอาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์
8. สิทธิพิเศษส่วนลดค่าแรง-อะไหล่นำรถเข้าศูนย์บริการ

อัตราที่รับ

หลายอัตรา

เอกสารประกอบการสมัครงานเอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
4. สำเนาใบผ่านทหาร 1 ฉบับ
5. สำเนาใบขับขี่รถยนต์ 1 ฉบับ
6. รูปถ่าย 1 รูป

สอบถามเพิ่มเติม : แผนกทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ 02-533-1666 ต่อ 600 ,607 ,604

ช่างบริการ (หลายอัตรา)
เพศ

ชาย

อายุ

18 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
2. มีความรู้ทางด้านซ่อมรถยนต์
3. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

เงินเดือน

ตามตกลง

สวัสดิการ

1. กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
2. เครื่องแบบพนักงาน
3. ตรวจสุขภาพประจำปี
4. ของขวัญเยี่ยมพนักงานเจ็บป่วยพักรักษาตัวที่ ร.พ.
5. เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร 1 คนต่อ 1 ครั้ง
6. ฌาปนกิจสงเคราะห์บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
7. สวัสดิการซื้อที่พักอาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์
8. สิทธิพิเศษส่วนลดค่าแรง-อะไหล่นำรถเข้าศูนย์บริการ

อัตราที่รับ

หลายอัตรา

เอกสารประกอบการสมัครงานเอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
4. สำเนาใบผ่านทหาร 1 ฉบับ
5. รูปถ่าย 1 รูป

สอบถามเพิ่มเติม : แผนกทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ 02-533-1666 ต่อ 600 ,607 ,604

IT SUPPORT (หลายอัตรา)
เพศ

ชาย

อายุ

18 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
2. มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงาน
3. สามารถ Set Up ระบบ LAN Network ต่างๆ ได้
4. สามารถดูแลระบบคอมพิวเตอร์ แก้ไขและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
5. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

เงินเดือน

ตามตกลง

สวัสดิการ

1. กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
2. เครื่องแบบพนักงาน
3. ตรวจสุขภาพประจำปี
4. ของขวัญเยี่ยมพนักงานเจ็บป่วยพักรักษาตัวที่ ร.พ.
5. เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร 1 คนต่อ 1 ครั้ง
6. ฌาปนกิจสงเคราะห์บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
7. สวัสดิการซื้อที่พักอาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์
8. สิทธิพิเศษส่วนลดค่าแรง-อะไหล่นำรถเข้าศูนย์บริการ

อัตราที่รับ

หลายอัตรา

เอกสารประกอบการสมัครงานเอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
4. รูปถ่าย 1 รูป

สอบถามเพิ่มเติม : แผนกทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ 02-533-1666 ต่อ 600 ,607 ,604

ช่างเคาะพ่นสี (หลายอัตรา)
เพศ

ชาย / หญิง

อายุ

18 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
2. มีความรู้ทางด้านซ่อมตัวถังและสี
3. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

เงินเดือน

ตามตกลง

สวัสดิการ

1. กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
2. เครื่องแบบพนักงาน
3. ตรวจสุขภาพประจำปี
4. ของขวัญเยี่ยมพนักงานเจ็บป่วยพักรักษาตัวที่ ร.พ.
5. เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร 1 คนต่อ 1 ครั้ง
6. ฌาปนกิจสงเคราะห์บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
7. สวัสดิการซื้อที่พักอาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์
8. สิทธิพิเศษส่วนลดค่าแรง-อะไหล่นำรถเข้าศูนย์บริการ

อัตราที่รับ

หลายอัตรา

เอกสารประกอบการสมัครงานเอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
4. สำเนาใบผ่านทหาร 1 ฉบับ
4. รูปถ่าย 1 รูป

สอบถามเพิ่มเติม : แผนกทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ 02-533-1666 ต่อ 600 ,607 ,604

ผู้จัดการแผนกบริการ (1 ตำแหน่ง)
เพศ

ชาย / หญิง

อายุ

25 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
2. มีประสบการณ์อย่าน้อย 2 ปี
3. สามารถบริหารจัดการงานบริการได้ดี
4. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
5. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

เงินเดือน

ตามตกลง

สวัสดิการ

1. กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
2. เครื่องแบบพนักงาน
3. ตรวจสุขภาพประจำปี
4. ของขวัญเยี่ยมพนักงานเจ็บป่วยพักรักษาตัวที่ ร.พ.
5. เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร 1 คนต่อ 1 ครั้ง
6. ฌาปนกิจสงเคราะห์บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
7. สวัสดิการซื้อที่พักอาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์
8. สิทธิพิเศษส่วนลดค่าแรง-อะไหล่นำรถเข้าศูนย์บริการ

อัตราที่รับ

1 ตำแหน่ง

เอกสารประกอบการสมัครงานเอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
4. รูปถ่าย 1 รูป

สอบถามเพิ่มเติม : แผนกทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ 02-533-1666 ต่อ 600 ,607 ,604

พนักงานส่งเอกสาร (1 อัตรา)
เพศ

ชาย

อายุ

18 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
2. สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ และรู้เส้นทางสถานที่ต่าง ๆ
3. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

เงินเดือน

ตามตกลง

สวัสดิการ

1. กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
2. เครื่องแบบพนักงาน
3. ตรวจสุขภาพประจำปี
4. ของขวัญเยี่ยมพนักงานเจ็บป่วยพักรักษาตัวที่ ร.พ.
5. เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร 1 คนต่อ 1 ครั้ง
6. ฌาปนกิจสงเคราะห์บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
7. สวัสดิการซื้อที่พักอาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์
8. สิทธิพิเศษส่วนลดค่าแรง-อะไหล่นำรถเข้าศูนย์บริการ

อัตราที่รับ

1 อัตรา

เอกสารประกอบการสมัครงานเอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
4. รูปถ่าย 1 รูป

สอบถามเพิ่มเติม : แผนกทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ 02-533-1666 ต่อ 600 ,607 ,604

ผู้จัดการแผนกบุคคล (1 อัตรา)
เพศ

ชาย / หญิง

อายุ

25 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
2. มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคลอย่าน้อย 2-3 ปี
3. มีความขยัน ซื่อสัตย์ สุจริต และยุติธรรม
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
5. สามารถยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นได้

เงินเดือน

ตามตกลง

สวัสดิการ

1. กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
2. เครื่องแบบพนักงาน
3. ตรวจสุขภาพประจำปี
4. ของขวัญเยี่ยมพนักงานเจ็บป่วยพักรักษาตัวที่ ร.พ.
5. เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร 1 คนต่อ 1 ครั้ง
6. ฌาปนกิจสงเคราะห์บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
7. สวัสดิการซื้อที่พักอาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์
8. สิทธิพิเศษส่วนลดค่าแรง-อะไหล่นำรถเข้าศูนย์บริการ

อัตราที่รับ

1 อัตรา

เอกสารประกอบการสมัครงานเอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
4. รูปถ่าย 1 รูป

สอบถามเพิ่มเติม : แผนกทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ 02-533-1666 ต่อ 600 ,607 ,604

ลูกค้าสัมพันธ์ (หลายอัตรา)
เพศ

หญิง

อายุ

18 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
2. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
3. ชอบการพบปะสนทนา ต้อนรับลูกค้า
3. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
5. มีบุคลิกที่ดี

เงินเดือน

ตามตกลง

สวัสดิการ

1. กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
2. เครื่องแบบพนักงาน
3. ตรวจสุขภาพประจำปี
4. ของขวัญเยี่ยมพนักงานเจ็บป่วยพักรักษาตัวที่ ร.พ.
5. เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร 1 คนต่อ 1 ครั้ง
6. ฌาปนกิจสงเคราะห์บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
7. สวัสดิการซื้อที่พักอาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์
8. สิทธิพิเศษส่วนลดค่าแรง-อะไหล่นำรถเข้าศูนย์บริการ

อัตราที่รับ

หลายอัตรา

เอกสารประกอบการสมัครงานเอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
4. รูปถ่าย 1 รูป

สอบถามเพิ่มเติม : แผนกทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ 02-533-1666 ต่อ 600 ,607 ,604

บัญชีและการเงิน (หลายอัตรา)
เพศ

ชาย / หญิง

อายุ

18 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
2. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา
4. มีความละเอียดรอบคอบ
5. มีความถูกต้อง แม่นยำ
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

เงินเดือน

ตามตกลง

สวัสดิการ

1. กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
2. เครื่องแบบพนักงาน
3. ตรวจสุขภาพประจำปี
4. ของขวัญเยี่ยมพนักงานเจ็บป่วยพักรักษาตัวที่ ร.พ.
5. เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร 1 คนต่อ 1 ครั้ง
6. ฌาปนกิจสงเคราะห์บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
7. สวัสดิการซื้อที่พักอาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์
8. สิทธิพิเศษส่วนลดค่าแรง-อะไหล่นำรถเข้าศูนย์บริการ

อัตราที่รับ

หลายอัตรา

เอกสารประกอบการสมัครงานเอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
4. สำเนาใบผ่านทหาร 1 ฉบับ
5. รูปถ่าย 1 รูป

สอบถามเพิ่มเติม : แผนกทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ 02-533-1666 ต่อ 600 ,607 ,604

พนักงานการตลาด (หลายอัตรา )
เพศ

ชาย / หญิง

อายุ

21 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการตลาด
2. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office
3. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
5. ขับรถยนต์ได้พิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน

ตามตกลง

สวัสดิการ

1. กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
2. เครื่องแบบพนักงาน
3. ตรวจสุขภาพประจำปี
4. ของขวัญเยี่ยมพนักงานเจ็บป่วยพักรักษาตัวที่ ร.พ.
5. เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร 1 คนต่อ 1 ครั้ง
6. ฌาปนกิจสงเคราะห์บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
7. สวัสดิการซื้อที่พักอาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์
8. สิทธิพิเศษส่วนลดค่าแรง-อะไหล่นำรถเข้าศูนย์บริการ

อัตราที่รับ

หลายอัตรา

เอกสารประกอบการสมัครงานเอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
4. รูปถ่าย 1 รูป

สอบถามเพิ่มเติม : แผนกทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ 02-533-1666 ต่อ 600 ,607 ,604

พนักงานธุรการ (หลายอัตรา)
เพศ

หญิง

อายุ

18 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
2. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
3. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

เงินเดือน

ตามตกลง

สวัสดิการ

1. กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
2. เครื่องแบบพนักงาน
3. ตรวจสุขภาพประจำปี
4. ของขวัญเยี่ยมพนักงานเจ็บป่วยพักรักษาตัวที่ ร.พ.
5. เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร 1 คนต่อ 1 ครั้ง
6. ฌาปนกิจสงเคราะห์บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
7. สวัสดิการซื้อที่พักอาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์
8. สิทธิพิเศษส่วนลดค่าแรง-อะไหล่นำรถเข้าศูนย์บริการ

อัตราที่รับ

หลายอัตรา

เอกสารประกอบการสมัครงานเอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
4. รูปถ่าย 1 รูป

สอบถามเพิ่มเติม : แผนกทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ 02-533-1666 ต่อ 600 ,604