หน้าหลัก   »  เงื่อนไขและข้อเสนอพิเศษสุด สำหรับรถยนต์โตโยต้า

เงื่อนไขและข้อเสนอพิเศษสุด สำหรับรถยนต์โตโยต้า

ALL NEW YARIS

60 เดือน

ช่วงที่1 ช่วงที่2 ช่วงที่3
งวดที่1-12 งวดที่13-59 งวดที่60
6.5% 56.5% 37%
หัก Sup 10.000

ค่างวด

รุ่น ราคา เงินดาวน์ DP% ยอดจัด ยอดจัด รวม ดบ. อัตราดอกเบี้ย ช่วงที่1งวดที่1-12 ช่วงที่2งวดทที่13-59 ช่วงที่3งวดที่60
1.2J ECO 469,000 59,900 12.8% 409,100 549,217 6.85% 2,975 6,603 203,211
1.2J CVT 519,000 59,900 11.5% 459,100 616,342 6.85% 3,339 7,410 228,047
1.2E CVT 549,000 59,900 10.9% 489,100 656,617 6.85% 3,557 7,894 242,949
1.2G ECO 599,000 59,900 10.1% 539,100 723,742 6.85% 3,921 8,701 267,785

: แคมเปญพิเศษเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นเจ้าของรถโตโยต้า สำหรับรถยาริสโฉมใหม่(26 ต.ค. – 31 ธ.ค.2556)มี 3 ทางเลือก


ทางเลือก แคมเปญพิเศษ (สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์)
ทางเลือกที่ 1 ค่างวดเริ่มต้น 2,975 บาทต่อเดือน พร้อมฟรี ประกันภัย Exclusive TOYOTA CARE

คำนวณจากโปรแกรมสบายดีแบบขั้นบันได รุ่น 1.2J ECO CVT ราคา 469,000 บาท ดาวน์ 59,900 บาท

เฉพาะค่างวดที่1-12

ทางเลือกที่ 2 ขับฟรี 90 วัน พร้อมรับส่วนลดเงินดาวน์ 6,000 บาท

หมายเหตุ: เงินสนับสนุนเคญเปญส่วนลดเงินดาวน์ 6,000 บาท ท่านผู้แทนจำหน่ายจะได้รับจาก TMT ตามปกติ

ทางเลือกที่ 3 ดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 1.99% ดาวน์ 25% 48เดือน