หน้าหลัก   »  แผนกขายรถยนต์โตโยต้า

แผนกขายรถยนต์โตโยต้า

ยินดีต้อนรับสู่ ครอบครัว ฝ่ายขาย โตโยต้า พีเอส เอนเตอร์ไพรซ์

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รับประกันคุณภาพรถยนต์โตโยต้าใหม่ ที่ผลิตหรือจำหน่ายโดยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด หรือผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น เป็นเวลา 3 ปีหรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อนตามเงื่อนไขที่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด ได้กำหนดไว้

ความประทับใจ จากเรา …. ส่งต่อผ่านรอยยิ้มของลูกค้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันคุณภาพ

การเริ่มต้นรับประกันคุณภาพ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ลูกค้ารับมอบรถจากบริษัทหรือผู้แทนจำหน่ายขอบเขตของการรับประกันคุณภาพ
การรับประกันคุณภาพจะรับผิดชอบโดยการซ่อม หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหาย อันเนื่องมาจากความบกพร่องของวัสดุ/ชิ้นส่วนหรือการประกอบจากโรงงาน ภายใต้การใช้งาน ตามปกติของรถยนต์แต่ละประเภท ซึ่งสามารถเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐาน ของโตโยต้าทุกแห่งทั่วประเทศรายการนอกเหนือการรับประกันทั่วไป

แบตเตอรี่ รับประกัน 1 ปีหรือ 20,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน
ยางรถยนต์ รับประกัน 2 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน ซึ่งจะพิจารณาชดใช้โดยเปรียบเทียบความลึกของดอกยางที่เหลือกับความลึกมาตรฐานของดอกยางตามรุ่นและชนิดเดียวกัน
อุปกรณ์ตกแต่งโตโยต้าที่ติดตั้งโดยศูนย์บริการมาตรฐานของโตโยต้า รับประกัน 1 ปีหรือ 20,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน

ผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการรับประกันคุณภาพ

สามารถนำรถเข้ารับบริการด้านการรับประกันคุณภาพ ได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐานของโตโยต้าทุกแห่งทั่วประเทศ โดยไม่จำกัดเฉพาะเพียงศูนย์บริการแห่งใดแห่งหนึ่ง
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆในการเข้ารับบริการภายใต้เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพอันเนื่องมาจากความบกพร่องของวัสดุ/ชิ้นส่วน หรือการประกอบจากโรงงาน
สิทธิ์การรับประกันคุณภาพจะครอบคลุมถึงเจ้าของรถรายถัดไป